Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

ddaniell
1378 96e0
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaToshi Toshi
ddaniell
9984 4a97
Reposted fromnazarena nazarena viaalyeska alyeska
ddaniell
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaToshi Toshi
ddaniell
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viapoziomki poziomki
ddaniell
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
ddaniell
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viaToshi Toshi
ddaniell

the-lady-of-mirkwood:

dontknowchev:What a waste of space.

did you just

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viabiianca biianca
ddaniell
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viapoziomki poziomki
ddaniell
5727 b34f

Léon 1994 reż.Luc Besson

ddaniell
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaalyeska alyeska
ddaniell
1483 3871 500
Reposted fromTankistD TankistD viapotrzask potrzask
ddaniell
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viapikkumyy pikkumyy
ddaniell
ddaniell
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viaonmelancholyhill onmelancholyhill
ddaniell
3752 b177
Reposted fromlittlefool littlefool viaalyeska alyeska
ddaniell
6385 f97b
Reposted fromfelicka felicka viaalyeska alyeska
ddaniell
Reposted fromRapPl RapPl viaToshi Toshi
ddaniell
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice vialadia ladia

July 07 2015

ddaniell

stay away from people who make you feel like you are hard to love

This is the most important thing I have ever read

okay.
ddaniell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl