Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

ddaniell
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
ddaniell
Reposted fromshakeme shakeme vianaiwna naiwna
4586 c8b9 500

kassia:

horseshoe bend, az. march 2015.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianaiwna naiwna
7967 86c7
Reposted fromtwice twice vianaiwna naiwna
ddaniell
#AutobusNaEwę
Reposted fromkopytq kopytq viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
ddaniell
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viazuzka0 zuzka0
ddaniell
ddaniell
Mała, to dziwne. Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak... Tęskno? Smętnie? Nie wiem. Za dużo nie wiem, Mała. Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie. Że powinienem być obok Ciebie. I to tak bardzo, że ciężko wytrzymać.
Chodźmy stąd, proszę.
— Mikołaj Bajorek
ddaniell
8994 8baf
ddaniell
ddaniell
ddaniell
Reposted frompeper peper viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
ddaniell
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
ddaniell
Difficulties
Reposted fromfabs3 fabs3 viaalicemeow alicemeow
ddaniell
9890 1bb3 500
Reposted frommoai moai viaalicemeow alicemeow
ddaniell
ddaniell
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
ddaniell
ddaniell
ddaniell
8340 a870
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianovocaine novocaine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl